Peraturan Akademik

 Jadwal Kuliah

Kurang lebih dua atau tiga minggu sebelum perkuliahan dimulai BAAK (dalam hal ini Bagian Penjadualan) mengumumkan jadual kuliah tiap kelas untuk seluruh Jenjang / Jurusan / Fakultas. Jadual kuliah per kelas ini akan ditempel di papan pengumuman di setiap lokasi kampus (C, D, E, dan J). Selain ditempel pada papan pengumuman jadual kuliah juga dapat ditanyakan di loket pelayanan BAAK, Sekretariat Dosen atau dapat dilihat pada situs http://baak.gunadarma.ac.id. Pada Jadual Kuliah akan tercantum hari, waktu, lokasi, mata kuliah dan dosen pengajar di tiap kelas perminggunya.

Penyelenggaraan Ujian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib menjalani evaluasi belajarnya dalam bentuk Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester ysng disebut Ujian Lokal dan Ujian Utama. BAAK akan mengumumkan Jadwal UTS / UAS per kelas untuk setiap Jenjang / Jurusan / Fakultas. Jadwal ujian ini ditempel di papan pengimuman di setiap kampus dan pada situs http://baak.gunadarma.ac.id.

 Hal - hal yang  berkaitan dengan ujian :

1) Tata Tertib Ujian

Tata tertib ujian berisi aturan yang berlaku selama ujian berlangsung. Tata tertib ujian akan ditempelkan bersamaan dengan pengumuman jadwal ujian, dan ditempelkan juga di setiap ruang ujian.

2) Ujian Susulan

Setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadual. Mahasiswa yangtidak hadir pada waktu ujian, karena sesuatu hal, dinyatakan batal ujian. Ujian susulan atau ujian tersendiri di luar jadual yang telah ditentukan, hanya dipertimbangkan untuk diselenggarakan, jika ada kasus yang sangat khusus. Ketentuan tentang Ujian Susulan sebagai berikut:

   a. Ujian susulan dipertimbangkan untuk diadakan hanya jika ada alasan yang sangat khusus  yaitu :

  • Mahasiswa yang bersangkutan sakit dan dirawat di Rumah Sakit
  • Mahasiswa yang orang tua atau saudara sekandungnya meninggal dunia
  • Mahasiswa menunaikan ibadah haji

   b. Permohonan Ujian Susulan harus diajukan selama masa ujian tengah/akhir  berlangsung

   c. Permohonan Ujian Susulan ini dapat dikuasakan.

3) Jadwal Ujian Bentrok

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah di kelas yang lebih atas atau mengulang di kelas yang lebih bawah, ada kemungkinan jadual ujiannya bentrok. Bagi mahasiswa yang jadual ujiannya bentrok, maka wajib melapor dan mengisi formulir yang telah disediakan di BAAK atau melalui situs http://baak.gunadarma.ac.id..

Penilaian

      Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala. Bentuk penilaian dapat berupa ujian, tugas, dan pengamatan oleh dosen. Jadi, selain memperhatikan hasil ujian, penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dapat juga didasarkan atas penilaian pelaksanaan laporan, pembuatan rancangan atau tugas lain serta hasil pengamatan.

       Ujian dapat diselenggarakan melalui UTS, Ujian akhir program studi, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, dan Ujian disertasi. Untuk bidang - bidang tertentu penilaian hasil belajar program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa Ujian Skripsi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang secara berturut-turut bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.